Meny

   Support

Tillgänglighet och WCAG enkelt förklarat

Förmodligen tänker du att det här är inget för mig och min webbplats då WCAG bara gäller myndigheter. Vi anser dock att du ska ge det en chans då det idag är en del av ökad konvertering och framgångsrik SEO sökmotoroptimering. Att förbättra tillgängligheten kan var det som slutligen tar dig förbi konkurrenterna i Googles sökresultat.

Det är många förkortningar och krångliga förklaringar men vi ska försöka reda ut begreppen så att du får en bättre förståelse för detta. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Det är Accessibility Guidelines Working Group som tar fram riktlinjer för WCAG, vilket är en del av World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI). På svenska talar vi helt enkelt om tillgänglighet och användarvänlighet.

WCAG är inget nytt 

WCAG 1.0 publicerades som rekommendation av W3C redan i maj 1999 och den 23 september 2020 kom en ny lag med skärpta krav som säger att alla webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgänglighetsanpassade. Även för privata aktörer som du och din webbplats, finns stor nytta i att satsa på en tillgänglig webb. Det både framtidssäkrar och, stärker SEO samt ger konkurrensfördelar genom ökad konvertering.

WCAG - Vad gäller idag? 

WCAG 2.2 är de senaste riktlinjerna att följa för att göra din webb tillgänglig och de förväntas bli standard för europeiska tillgänglighetslagar under 2023. Kriterier har uppdaterats med extra fokus på att göra det enklare för användare rent kognitivt. Som alltid bör du se det som att dessa riktlinjer gör din webbplats bättre för alla dina besökare.

Grundläggande krav för WCAG? 

De grundläggande kraven för att WCAG ska kunna uppfyllas är det vi vanligtvis hänvisar till som en responsiv webbplats. Det vill säga den ska fungera i alla typer av webbläsare, i olika skärmupplösningar och på olika surfmedia såsom desktop, surfplattor och mobiltelefoner. Viktigt är även valet av teknisk plattform vilken du bygger din webbplats på. Alla typer av element på din sida såsom meny och knappar ska vara taggade i kod så att de kan tolkas av dina besökare som använder exempelvis talsyntes eller specialtangentbord.

Hur kan du förbättra WCAG i praktiken? 

Det första du ska tänka på är att skriva texter så att alla förstår innehållet. Var tydlig i ditt budskap, skriv korta meningar och undvik svåra ord. Använder du dig av förkortningar så ska dessa förklaras tydligt. Vi ska inte gräva ner oss för djupt i alla rekommendationer utan lyfter några tips i punktform som du själv kan påverka på din webbplats.

  • Alla sidor ska ha en Rubrik H1 (Header 1 – viktigaste texten på sidan, alltid överst). 
  • Rubrik H1 måste överensstämma med sidans namn (Sidtitel) samt sidans adress i webbläsaren (URL). 
  • Dela gärna upp din sida med hjälp av underrubriker, detta skapar en tydlig struktur och gör informationen lättare att ta till sig. 
  • Du får inte hoppa i rubriknivåer, använd texttaggar i ordningsföljd (h1-h6). Viktigaste texten överst och därefter mellanrubriker i stigande följd. 
  • Länkar ska endast förekomma i brödtext, aldrig i ingresser eller rubriker. 
  • En länktext (ankartext) ska ge besökaren en beskrivning om innehållet på sidan som länkas till (landningssidan). Viktigt är även att du skriver en tydlig länktitel. 
  • Knappar och länkar ska i mindre pekskärmar ha en tillräckligt stor klickbar yta men även lämpligt avstånd till nästa knapp eller länk. 
  • Kontraster på din webbplats. Tänk på att texter och andra objekt skiljer sig ordentlig mot bakgrunder. 
  • Alla dina bilder ska ha beskrivande texter, så kallade Alt-texter eller alternativa texter. 
  • Element med fokus, ex meny, sök och varukorg får inte helt döljas av andra ytor till exempel en popup-meny eller ett fast (”sticky”) sidhuvud eller sidfot.

Tillgänglighet innefattar egentligen alla aspekter av din webbplats. Som du kan se i listan ovan är detta punkter, som om de följs gynnar även din SEO sökmotoroptimering. Vi på SiteSmart arbetar med användarupplevelse, tillgänglighet och SEO/SEM. Behöver du hjälp att se över din webbplats, kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala. SiteSmart är en del av View Group med ca 800 anställda i Sverige, Norge och Finland med en total omsättning av närmare 1 miljard SEK.
Copyright © 2023 SiteSmart

     

Kontakta oss

 Östra Hamngatan 3 591 37 Motala

SiteSmart – a part of VIEW Group