Meny

   Support

Ett nytt sätt för fackhandelskedjor att driva E-handel

Med e-handelsplattformen SiteSmartQ ökar både kedjecentralen och anslutna butiker sin digitala närvaro och sin lokala service, samtidigt som de sparar pengar.

Produktadministration, lager och leveranser kräver både tid och personal samtidigt som det binder kapital. Om din e-handel drivs via en kedjecentral är det inte helt ovanligt att endast en viss del av försäljningsintäkterna tilldelas din anslutna butik. Det innebär en risk att anslutna butiker utarmas och på sikt tvingas lägga ner då handeln allt mer flyttas ut på internet.  

De senaste åren, speciellt i och med pandemins framfart, har det varit tufft för de fysiska butikerna att gå runt rent ekonomiskt. Speciellt på mindre orter. Med SiteSmartQ kan butikerna behålla merparten av intäkterna och får då rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.  

SiteSmartQ har tillgång till alla anslutna butikers lagersaldo, så när en kund gör en beställning online skickas ordern till den fysiska butik som ligger närmast kunden. Den lokala butiken packar och skickar varan till kund. Ingen extra personal behövs och butikslagret nyttjas till både online-handel och fysiska butikskunder. Saknas en vara i butikslagret styrs kunden över till en annan butik där varan finns för snabb leverans. Resultatet? Organisationen kan erbjuda kunden god lokal service och större utbud redo för snabb leverans med minskad påverkan på klimatet.

”Vårt samarbete med Klockmaster visar att starka fysiska butiker i en fackhandelskedja skapar en välmående kedjecentral. Vi har tillsammans arbetat fram ett koncept som stärker den lokala handeln och ger lokala butiker en stark digital närvaro. Detta är framtiden för fackhandelskedjor”, säger Pelle Andersson, VD PrimeQ SiteSmart AB

Satellit-butiker kopplar alla samman

Med en egen domän och "satellit e-handel" erbjuds butikerna produktinformation som hämtas direkt från den centrala e-butiken via ett centralt PIM-system. Om Klockmasterbutiken i Sundsvall laddar upp nya Seiko-klockor så kan alla andra butiker tillhörande fackhandelskedjan också ta del av dem. Kunskapen finns ofta ute i butikerna. Genom samarbete går det snabbt, utan extra kostnader.

”PrimeQ SiteSmart har en djup förståelse för Klockmasters kedjekonstruktion, vilket ger oss kortare startsträcka i varje delprojekt. Tillsammans prickar vi oftast väldigt rätt och det är en trevlig parameter att ta med sig in i nästa utvecklingsfas där ökad butiksnytta står i fokus.”  - Fredrik Martinsson, VD Klockmaster

Butikerna drar nytta av kedjans inköp och en hög varumärkeskännedom samtidigt som de bedriver en egen e-handel. De kan anpassa sitt sortiment och e-skyltfönster, vilket sällan är möjligt med boxad e-handelsplattform där alla måste följa samma mall. Att kunna variera e-skyltfönster med inspirerande landningssidor är viktigt för att fånga online-besökare, för konvertering och sökmotorer. Med vår e-handelslösning blir det enklare att vårda eftermarknaden via den fysiska butiken dit kunden kan söka sig för god personlig service.

Nå fler kunder med digital närvaro

De flesta kundresor börjar idag på nätet. Man jämför sortiment och priser, upptäcker nya butiker. På små orter slinker kunderna in i butiken när de har vägarna förbi. Alla rör sig dock inte i samma område, men alla surfar på internet. Med en etablerad online-närvaro når du fler, vilket ökar värdet även på det lilla lokala företaget.

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala. SiteSmart är en del av View Group med ca 800 anställda i Sverige, Norge och Finland med en total omsättning av närmare 1 miljard SEK.
Copyright © 2023 SiteSmart

     

Kontakta oss

 Östra Hamngatan 3 591 37 Motala

SiteSmart – a part of VIEW Group