Meny

   Support

Nya momsregler för internationell e-handel

SiteSmartQ utvecklas och är väl förberedd för att svara upp mot nya Eu-direktiv. Som ett led i EU:s arbete att modernisera momssystemet har nya momsregler som gäller distanshandel av varor och tjänster beslutats att införas med start den 1 juli 2021. Syftet med dessa regler är att underlätta momsredovisningen och betalningen av moms för dig som bedriver distanshandel, däribland e-handel, till konsumenter bosatta inom EU.

Till och med den 30 juni 2021 gäller att du som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passeras. Varje EU-land har en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats måste du som säljare momsregistrera dig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Från den 1 juli 2021 ändras reglerna så att om du har en total försäljning som är över 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder rekommenderas du debitera köparlandets moms på försäljningen. För att komma ifrån att momsregistrera dig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan du istället välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket som kallas OSS.

I e-tjänsten OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Du betalar in all moms till Skatteverket som vidarebefordrar informationen om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive köparland. Du får inte blanda redovisningssätt utan måste välja ett av dem.

De nya reglerna gör så att kraven blir större på ditt eller dina system. Om du alltid vill ha samma marginal behöver din webbplats anpassas så att den visar rätt momssats och momsbelopp, utifrån konsumentens hemland. Om du alltid tar samma pris för varan (inklusive moms) oavsett var konsumenten finns behöver du anpassa ditt ekonomisystem och införa rutiner för att baklängesräkna fram hur mycket av försäljningspriset till respektive land som är moms.

E-handelsplattformen SiteSmartQ är självklart förberett för de nya reglerna och vi kommer att informera ytterligare i höst om hur det kan påverka dig och förenkla din internationella e-handel.

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala. SiteSmart är en del av View Group med ca 800 anställda i Sverige, Norge och Finland med en total omsättning av närmare 1 miljard SEK.
Copyright © 2023 SiteSmart

     

Kontakta oss

 Östra Hamngatan 3 591 37 Motala

SiteSmart – a part of VIEW Group